Header Ads

Martin Slattery - Sosyolojide Temel Fikirler

Sosyolojide Temel Fikirler,ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların büyük sosyolojik düşüncelerine bir giriş çalışması olarak hazırlanmıştır.Hedef kitlesi sosyoloji ve ilişkili sosyal bilim derslerine devam eden Lisans ve Hazırlık Sınıfı öğrencileridir.Kitabın ilgi odağı,sosyoloji ve toplumsal düşüncenin-içinde yaşadığımız dünyayı anlama,yorumlama ve bazı örneklerde değiştirme aracı olarak-gelişiminde etkili olan temel fikirlerdir.

1 yorum: