Header Ads

Mehmet Gönlübol - Milletlerarası Siyası Teşkilatlanma

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / 3. Baskı / Ankara 1975 / 486 sayfa

(…) “ Milletlerarası teşekküller konusu Türkiye'de ilk defa Siyasal Bilgiler Fakültesinde ayrı bir öğrenim dalı olarak öğretim programına alınmıştır. Diğer taraftan, aynı konu İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde, İstanbul İktisat Fakültesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin İdarî İlimler Bölümünde de devletler hukuku disiplini içinde okutulmaktadır. Ancak, milletlerarası teşekküller devletler hukuku disiplini içinde incelenince ister istemez yalnız hukukî açıdan ele alınmaktadır. Oysa, milletlerarası teşekküller yalnız hukukî değil, aynı zamanda diğer yönleri de bulunan kuruluşlardır. Bu yüzden, bu teşekküllerin milletlerarası alandaki gerçek yerini ve değerini anlayabilmek için, bütün yönlerini incelemek gerekir. Milletlerarası siyasî teşekküllerin hukukî yönleri kadar siyasî yönleri de dikkatle göz önünde bulundurulmalı ve bunlar, faaliyette bulundukları siyasî ortamın içinde ve ışığında incelenmelidir.” (…)

1 yorum: