Header Ads

Mehmet Hakan Alşan - Melamet Hırkası - Anadolu Erenleri

Somuncu Baba’dan (Hamiduddin-i Aksarayi başlayarak Hacı Bayram-ı Veli ile topraklara nice mana incileri saçan Bayrami-Hamzavi Melamiler, arkamızda bıraktığımız bu yüzyıla kadar, vakar ve sırlı bir şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Anadolu Erenleri olan Bayrami-Hamzavi Melamiler, sufiliği Emevi tortulardan arındırarak, yeniden, Nebevi ahlakın önderliğini yapmışlar; bu asil hizmeti gerçekleştirirken de canları pahasına doğruluğun ve hakikatin timsali olmaktan geri durmamışlardır.

Bu kitap, melamet hırkasının aziz hatırasına ithafen, onları daha yakından tanımak için yazılmıştır..

Kim bilir? Belki de halen aramızdadırlar!

1 yorum: