Header Ads

Neval El Saadavi - Havva'nın Örtülü Yüzü

Arap Ülkeleri Batı'nın köleleri olarak buraya hammaddelerini petrollerini işgüçlerini (erkek ve kadın) ve sermayelerini ihraç ediyorlar... Gelişme yolundaki girişimler çok yönlü bir kurtuluşu gerektiriyor: Kültür ve ekonomiyi bağımlılık siyasetinden, kadınları, erkeklerin baskısından, Arap Ülkelerini Batı'nın ve uluslararası kapitalizmin boyunduruğundan kurtarılması... ...Kadın bir erkeğin kendini yönetmesini normal kabul ettiği andan itibaren bu gerçeği içselleştirir ve kendi kendine baskı uygulamaya başlar. Bundan mutlu olduğu dahi söylenebilir. Kendine uyguladığı bu baskı kadının kurtuluşu önündeki engellerin en kötüsüdür. Bu durumda kadın mazoşisttir... Kurtuluşa yönelttiği ilk adımında kadın kendine uyguladığı baskılardan kurtulmalıdır. Kendine yeni bir imge oluşturup kendi değer ve öneminin bilincine varmalıdır... Arap kadını bir Arap feminist hareketi bünyesinde kendini kurtaracak kendi haklarını dayatmasını ve ilerleme faaliyetlerine katılmasını sağlayacak siyasal gücü oluşturacaktır. Gerçek anlamıyla ilerleme siyasal, iktisadi, toplumsal, kültürel ve psikolojik bir devrim anlamına gelir. 'Devrim' den kadın ve erkek kitlelerinin yürüttüğü eylemi anlıyorum; birkaç iktidar sahibi erkekten oluşan azınlığın hareketini değil.

1 yorum: