Header Ads

Richard P. Appelbaum - Toplumsal Değişim Kuramları

Bu kitapta, alanın önde gelen paradigmalarına göre toplumsal değişim kuramları gözden geçirilecek. Kuhn'un (1962:10) kullanımını izleyerek, "Paradigma" ile bilimsel araştırmada belirli tutarlılık düzeyine ulaşmış geleneklere yol açan modelleri amaçlıyorum. Kuhn'un “normal bilimler” nitelemesine aykırı olarak, toplumsal bilimler, herhangi bir dönemde genellikle benimsenmiş paradigmaların bulunması ile pek dikkati çekmezler: Aslında, elde bulunan az sayıdaki paradigmaların uygun bir sınıflandırması ya da bilim adamlarının düzenlenen şemalara yerleştirilmesi konusunda, toplumsal bilimciler arasında çok az görüş birliği bulunmaktadır. İlerdeki bölümlerde, toplumsal değişim alanının belirli bir sınıflandırması ile birlikte, toplumsal değişim konusunda çalışan bilim adamlarının uygun bir sınıflandırması da önerilecektir. Bu kategoriler (ve her biri için kullanılan örnek olaylar), başka yazarların kullandıklarından bazı farklılıklar göstermektedir. Toplumsal değişim kuramlarının çeşitli almaşık sınıflandırmaları, kitapta sunulan şemanın ışığı altında, 5. Bölüm'de gözden geçirilmiştir. Toplumsal değişim kuramlarını gözden geçirmeye başlamadan önce, daha kolay yönlendirebilmek için çabamızı sınırlamamız gerekiyor; bunun için de, "toplumsal" ve "değişim"le ne denmek istendiğini ayrıntısı ile belirlemeliyiz.

Hiç yorum yok