Header Ads

Yaşar Nuri Öztürk - Tarihi Boyunca Bektaşilik

Bektaşi ahlakının temelinde insana saygı yatar. Bu saygı, insan-Allah beraberliği veya Hak-halk aynlîği gibi temel bir inanışın uzantısıdır. İnsan, Allah'ın bu varlık âlemindeki en büyük zuhûru ve tecellesi olarak, muhteremdir. Ona saygı, ibadetlerin en büyüğü olmakla kalmaz; sonuç olarak ibadetin özü, esası olur.
İnsanlığın Budist, Hıristiyan, Müslüman, Orta Asya-Şaman mirasını, Kur'an ve Muhammedi yaklaşım denetiminde esrarlı bir senteze kavuşturan Bektaşilik, insan ruhunun kıblesi ve huzur ve mutluluğun esası olarak insana saygıyı tesbit etmiş bulunuyor. Bu anlayışın aslî uzantıları vahdeti vücut yani insan-varlık-Allah birliği, sevgi, aşk, hizmettir. Bu esprinin sembolü Allah-Muhammed-Ali üçlüsüdür.


1 yorum: