Header Ads

Ahmet Bican Ercilasun - Türk Lehçeleri Sözlüğü I

Bu sözlük, Türkiye Türkçesindeki kelimelerin sekiz Türk lehçesindeki (Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur Türkçeleri) ve Rusçadaki karşılıklarını göstermektedir. Bu haliyle sözlükten sadece Türkiye Türkleri veya bizdeki bir kelimenin manasını anlamak isteyen diğer Türkler faydalanabilirler. Başka lehçelerdeki bir kelimenin gerek bizdeki, gerek diğer lehçelerdeki karşılığını öğrenebilmek içinse ikinci cildi oluşturan dizin hazırlandı. Bu eser, esas itibariyle bir sözlük olmakla beraber, sadece sözlükten ibaret değildir. Her lehçenin kısa gramerini ve her lehçe için hazırlanmış metinleri de içine almaktadır.

1 yorum: