Header Ads

Bernard Lewis - İslamın Krizi

"Müslümanlar kadar Müslüman olmayan okurlar için de takdire şayan bir eser."
-The New York Times Book Review-

"Dünyanın önde gelen İslam tarihçisinden beklenebilecek olağanüstü bir tarihsel derinlik."
-The Wall Street Journal-

"Batı ve İslam dünyası arasındaki gerilimler üzerine yürütülmekte olan tartışmalara tam zamanında ve kışkırtıcı bir katkı."
-Business Week-

"Batı dünyasında hiçbir İslam tarihçisi Bernard Lewis kadar genel okurun ve akademik çevrelerin saygısını kazanamamıştır."
-Baltimore Sun-

Hiç yorum yok