Header Ads

Carlos Castaneda - #12 - Sonsuzluğun Etkin Yanı

"Carlos Castaneda, çağımızın en etkili ve derin düşünürlerinden biri. Onun içgörüleri, insan bilinçliliğin gelecekteki evriminin kilometre talarını döşüyor. Hepimiz ona derinden şükran borçluyuz."
-Deepak Chopra

"Carlos Castaneda'nın kitaplarına sahip olduğumuz için son derece şanslıyız.. Onun başardığı işin öneminin abartılabilmesi olanaksızdır."
-New York Times

1 yorum: