Header Ads

Joseph J. Trento - CIA'in Gizli Tarihi

Soluk soluğa okuyacağınız bu kitapla Dünyanın En Büyük ve En Gizemli İstihbarat Örgütünün Bilinmeyen müthiş sırları ortaya konuyor..
Dünyada Olup biten her şeyin arkasında neden hep CIA var!Dünyayı Ağ gibi saran İstihbarat Örgütünün Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası İstihbarat faaliyetleri:
Dünyada Komünizm nasıl çökertilmesi, Sovyetler Birliği’nin parçalanması Bu parçalanmada Vatikan ve Papa II Jean Paul’ün aktif rol oynaması
Vatikan-CIA Bağlantısı
İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman yeraltı tüneline yerleştiren dinleme cihazlarıyla savaşın kaderinin değiştirilmesi
İran’daki İslam devrimindeki CIA Faktörü ve Şah’ın devrilmesi
İran-Irak Savaşında CIA Faktörü.. Darbeler, siyasi politikalar, suikastlar, ekonomik çökertmeler ve savaşlarla ülkelerin ve milletlerin kaderlerinin degiştirilmesi
Doğu Almanya, Kore, Macaristan, Vietnam, Şili, Haiti, Afganistan, Irak, İran, Ortadoğu ve pek çok ülkede yapılan ölümcül girişimler
11 Eylül Olayında CIA Faaliyetleri ve öncesinde yapılan istihbarat hataları
Telekulak dinleme sayesinde tüm dünyayı bir ağ gibi sararak kontrol altında tutması
CIA - MOSSAD işbirliği Tüm dünyayı saran işkence ağları ve gizli CIA hücreleri

Bugün casus savaşları steril, temiz odalarda pikselleri inceleyen ve logoritmik hesaplamalar yapan fizikçiler ve matematikçiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Joe Trento bu kitabında okuyucuyu casusların tek silahının hile ve zeka olduğu Soğuk Savaş girdabına geri götürmektir.
America’s Intelligence Agencies kitabının yazarı James Bamford, A Pretext of War: 9/11, Iraq, and the Abuse of

Hiç yorum yok