Header Ads

Lucien Goldmann - Diyalektik Araştırmalar

Diyalektik araştırmalar, önde gelen Marksist düşünürlerden olan lucien Goldmann'ın felsefe, felsefe toplumbilimi ve edebiyat toplumbilimi ile ilgili bir dizi önemli makalesini içeriyor.

1 yorum: