Header Ads

M. Yılmaz Öner - Geleneksel Çin Felsefesi - Mao Zedung ve Sosyal Karar Teorisi

Amacımız:Mao Zedung düşüncesini Marksizm'e paralel yönde belirleyen ulusal etkenlerin temeli olarak Geleneksel Çin Felsefesini genel çizgileriyle kısaca vermektir,bunu I.bölümde yapıyoruz.Parantez içindeki harfler II.bölümde kökleri geleneksel felsefeye uzanan esinlemeler işaret etmektedir.


1 yorum: