Header Ads

Marek Stachowski - Etimoloji

''Bu kitap, ne Türkçenin ne de başka bir dilin etimolojisine aittir. Eserde hedeflenen amaç, bir etimoloğun fikir silsilesi ile deliller toplayıp bunları ortaya koyma yöntemlerini anlatmaktır (Bu tür problemler üzerine bu zamana kadar bazı ilginç denemeler yayımlanmıştır. Bkz. Seebold 1981; Uberman 2000; Urban 2008). Bir dildeki herhangi bir sözcüğün kökenbilgisini, bu dilin tarihi sesbilimini öğrenmeden belirlemek düşünülemez. Sesbilim kuralları dilden dile değişmekle birlikte etimolojinin genel esasları hep aynıdır. İşte bu kitapta kökenbilimin genel esasları anlatılıyor. Okuyucu kitabımızı okuduktan sonra kendi başına etimolojik araştırmalara girişmenin ne denli zor bir süreç olduğunu görecektir. Çünkü bunun için araştırılan dilin tarihi ses ve biçimbilimini öğrenmek şarttır. Fakat, kuyucumuz bu eser sayesinde başkalarının önerdiği etimolojileri değerlendirebilecektir.''

1 yorum: