Header Ads

Maurice Merleau-Ponty - Algının Önceliği

Algılanan dünya yalnızca bir nesneler yığını mıdır? Yoksa aslında algı deneyimi, bize nesnelliğin gerçek koşullarını sunarak bilginin doğumuna tanıklık etmemizi mi sağlar? Algının bilimle ilişkisi nedir?
Yirminci yüzyılın önemli filozoflarından Maurice Merleau- Ponty algı sorununun, özellikle de "kendi bedeninin algısı" sorununun günün koşullarında yeniden ele alınmasının yerinde olacağına inanmıştır. Bu çalışma yazarın deyimiyle, algı örneği üzerinden bize mevcut ve canlı varlığı verecek bir yaklaşım yöntemi tanımlamaya çalışıyor. Ve bu yöntem daha sonra kaçınılmaz olarak insanın dil, bilgi, toplum ve din içinde diğer insanlarla kurduğu ilişkilere doğru genişletilmelidir. Ahlak da bu sorgulamanın dışında kalamaz: "[Bir] başkasının algısı, beni ve bakış açılarımı diğer herkesin görüş alanına taşıyarak ahlakı kurar." Bu bağlamda, "algının önceliği şüpheciliğin ve kötümserciliğin devasıdır."

Kitapta bulunan ilk iki metin 1933-1934 yıllarında, son metin ise 1946 yılında kaleme alındı. Eser, bize bir filozofun algıyı algılayışı ve felsefesini anıtlaştırmasının yazınsal tanıklığını ve en özlü ifadesini sunarken, diğer çalışmaları için de güvenilir bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

1 yorum: