Header Ads

Russell Jacoby - Yenilginin Diyalektiği - Batı Marksizminin Dış Hatları

Yazar'a göre, "Marksizmler arası hayati farklar teorik olarak bir geri çekilmeyi teşvik eder. Maksizmin formları farklı örnekler ya da durumlar olarak ele alındı, ama Marksizm değerlendirmeleri için sosyolojik razı olmak veya genel yaklaşımlara teslim olmak için oldukça erken. Batı Marksizmi (ve Avrupa Marksizmi) terimi Marksist terminolojiye-Ekim Devrimi'ni izleyen günlerde- 1920 başında girdi.


1 yorum: