Header Ads

Safinaz Yalçın - Unutulmaz Türküler Antolojisi

Türk Halk Edebiyatında ezgiyle okunan ve bentlerden oluşan, genellikle yaratıcı belli olmayan şiir biçimine 'Türkü'; türkü için ezgi oluşturmaya 'Türkü yakmak'; türkü söylemeye 'Türkü çağırmak' denir

Hiç yorum yok