Header Ads

Şinasi Tekin - İştikakçının Köşesi

İştikakçının Köşesi, değerli ilim adamı ve Türkolog Şinasi Tekin'in etimoloji (köken bilimi) yazılarından oluşuyor. Bu makalelerin benzerlerinden ayrıldığı en önemli nokta; bilimsel titizlik-ten taviz vermeden mizahi bir üslupta, okuyucuyla sohbet eder gibi yazılmaları…

Kitapta "köşk", "oruç", "yazı yazmak", "üzengi", "ev bark", "il", "gaza ve cihad", "bodun" gibi kelimelerin etimolojisi incelenirken, bir yandan da Türk kültür tarihine dair pek çok ayrıntı açık-lığa kavuşuyor. Yazarın ifadesiyle:

Aşırı bir şekilde eğlendirici ve güldürücü bir eğilim gösterdiği zaman 'gülünç ve saçma' olabi-len iştikak ilim dalı, ciddî bir biçimde uygulandığında tasavvur edilemeyecek kadar faydalı ola-bilmekte ve tarihin, kültür tarihinin karanlık ve öteki verilerle çözümlenemeyen birçok noktala-rına ışık tutabilmektedir.

1 yorum: