Header Ads

Süheyla Bayrav - Dilbilim Filolojinin Oluşumu

“Filolojinin biri
nci amacı, okunup anlaşılmasında güçlük duyulan metinleri açıklamak, onları canlı tutabilmek için gereken çabaları göstermektir.Metni açıklamak, anlaşılmasını engelleyen her türlü zorluğu ortadan kaldırmak olduğuna göre, yapılacak işler çeşitlidir. (...) Zorluk bir kelimenin anlamından ya da cümlenin yapısından gelebilir. O zaman dilbilimi. Filologa yol gösterir. Ama, metinde, unutulmuş törelere, iyi bilinmeyen felsefe akımlarına, inançlara, tarih olaylarına, kanunlara telmihler bulunuyorsa, yardım sosyoloji, felsefe, din tarihi, tarih, hukuk vb. bilim kollarından gelecektir.” Yaklaşımıyla dili öteki bilim dallarıyla olan etkileşimini göz önünde bulundurarak hazırlamış Prof. Dr. Süheyla Bayrav Filolojinin Oluşumu’nu.
Filolojinin tarihsel gelişim içindeki yerini ve önemini belirleyen Bayrav, filolojinin çeşitli alanlarını irdeleyerek retorik, sözlük, gramer, eleştiri, göstergebilim vb. konuları da araştırmasına katmış, böylelikle dil üzerine oldukça geniş bir yelpaze çizerek, okuruna bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır.

1 yorum: