Header Ads

Ahmet Cevizci - Paradigma - Felsefe Sözlüğü

Paradigma Felsefe Sözlüğü''nde, felsefenin yüzlerce yıllık birikimini temsil eden bütün filozof, akım, okul ve terimler yer almaktadır. Klasik felsefeden modern ve çağdaş düşünceye, analitik ve poozitivist felsefeden Marksizme, romantik felsefeye ya da Kıta Avrupası felsefesine geniş bir entellektüel yelpazeyi ele alan Paradigma Felsefe Sözlüğü 300''den fazla filozofun eserleri ve düşünceleriyle ilgili bilgi ve açıklamayla 2500''den fazla felsefe teriminin ayrıntılı tanımını içermektedir. Elinizdeki sözlük genel felsefe terimleri yanında pistemoloji, Mantık, Metafizik, Ahlak Felsefesi, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Sanat Felsefesi, Estetik, Din Felsefesi ve Siyaset Felsefesi''yle ilgili terim ve akımlara da yer vermektedir.

1 yorum: