Header Ads

Alan Chalmers - Bilim Dedikleri

Bilim günümüzde, büyük bir itibar görmekte. Açıkcası, bilim ve kullandığı yöntemlerde özel bir şey bulunduğu yaygın biçimde kabullenilmiş bir inanç. Sözgelimi; bir iddiaya, bir akıl yürütme şekline ya da bir araştırmaya bilimsel ön nitelemesi, bir tür geçerlilik ima etmesi amacıyla kullanılmakta. Peki bilimi böylesine özel kılan, bu denli hürmete layık, itimada şayan ne? Elinizdeki eser bu tür soruları aydınlatma ve açıklamak üzere girişilmiş bir teşebbüstür.

1 yorum: