Header Ads

Alexis Bertrand - Ahlak Felsefesi

...İnsani varlığın şuur tarafından idraki ve panteizmde Ölmezlik adlı tezleri yapmıştır. Revue Philosophique ve Revue Scientifique gibi dergilerde ruh ile beden ve psikoloji ve fizyoloji arasındaki ilişkileri ele alan makaleler yazmıştır.Felsefe ve filozoflarla ilgili eserler kaleme almıştır. Elinizdeki eser bunlardan biridir.

1 yorum: