Header Ads

Alfred North Whitehead - Düşüncelerin Serüvenleri

Alfred North Whitehead (1861-1947) Çağımızın en büyük düşünürlerinden. Cambridge Eflatuncuları’ndan. Cambridge, Londra, Harward ve Yale üniversitelerinde matematik felsefesi, geometri, cebir ve felsefe dersleri verdi. Russell’la birlikte Principia Mathematica’yı yazdı.

Whitehead'in bu en önemli kitabın, Düşüncelerin Serüvenleri’nin temelini, Bütün’ü ve dolayısıyla insanın varoluşsal hakikatini kavrama kaygısının bir ürünü olarak medeniyet fikri oluşturuyor. Bütün kavranılamadığı zaman, her şeyin parçalanma ve insanlığın, kendi yok oluşunu hazırlayan bir izafilikler kaosuna sürüklenme tehlikesi zuhur edebilir. Whitehead, bu kitabında, insanlığın temel varoluş sorunlarının anlamlandırılıp aşılabilmesine ilişkin en köklü çözümün, Bütün’ü kavrayıp parça’lara ruh üfleyebilmekten geçtiğini enfes bir şekilde gösteriyor.

1 yorum: