Header Ads

Andrey Aleksandroviç Jdanov - Edebiyat Müzik ve Felsefe Üzerine

Elinizdeki kitabın iki özelliği vardır: Birincisi, belge niteliğidir; Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nin izlediği kültür politikasının ideolojik ve teorik özelliklerini yansıtır. İkincisi; üzerinde hala tartışılan bir başvuru kitabıdır. 1938'den 1948'e kadar on yıl boyunca, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin propaganda ve ajitasyondan sorumlu Siyasi Büro üyesi olan Jdanov, Stalin dönemi kültür polikitasının en önemli temsilcisi olarak tanınıyor.

1 yorum: