Header Ads

Aslan Kaynardağ - Kadın Felsefecilerimiz

Türk kadın felsefecileri ile ilgili bir araştırma olan bu kitapta, önce Osmanlı'da Cumhuriyet'e ne devredildiği kısaca belirtilmeye çalışılacaktır.

Bu yapılırken, Osmanlı eğitimindeki olumsuz koşullara değinilecek, "aydın kadın"ın ortaya çıkışındaki gecikmenin nedenlerine işaret edecektir.

Kitabın sonunda, kadın felsefecilerimizden seçilmiş yazıları ayrı bir bölüm halinde bulacaksınız. Bu bölüme bir antoloji de diyebilirsiniz.

1 yorum: