Header Ads

Henri Poincare - Bilimin Değeri

Biribirine zıt iki temayül, yahut daha doğrusu biribirinden tamamiyle farklı iki çeşit zihniyet ayırdetmeksizin, büyük matematikçilerin, hattâ küçüklerinin, eserlerini incelemek mümkün değildir. Bazıları her şeyden önce mantıkla meşgul olur; eserlerini okurken, onların, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaksızın tahkim edilmiş mevzie doğru yakınlaşmaya çalışan bir *Vauban metodiyle, ancak adım adım ilerlemiş olduklarına inanacağımız gelir, ötekiler sezginin gösterdiği yoldan gider ve ilk hamlede bir takım kazançlar sağlarlar, fakat bunlar, cesur süvari öncülerinin başarıları gibi, çok defa kararsızdır.
Matematikçileri bu iki metottan birini kabule götüren şey, ele aldıkları konu değildir Çok defa birincilerin analizci olduğu söylenir, ötekilere geometrici denirse de bu hal bir kısmının geometri yaparken analizci; öbürlerinin sâf analizle meşgu lolurken geometrici kalmalarına mâni değildir. Onları sezici veya mantıkçı yapan, zekâlarının tabiatıdır, yeni bir konuyu ele alınca bu tabiattan sıyrılamazlar.

1 yorum: