Header Ads

Isaac Newton - Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri Seçmeler

Saltık. gerçek ve matematiksel zaman, kendiliğinden ve kendi doğasından. dışsal herhangi birşey ile ilişki olmaksızın eşitlikle akar ve bir başka adla süre olarak adlandırılır: göreli, görünürde, ve sıradan zaman ize sürenin devim aracılığıyla duyulur ve dışsal (ister doğru ister biçimdeş-olmayan olsun) bir ölçüsüdür ki, genellikle gerçek zamanın yerine kullanılır; örneğin bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl gibi.


1 yorum: