Header Ads

Kybalion - Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi

John Michael Greer’e göre “Kybalion belki de Amerikan okült çevrelerinden çıkan en etkili eserdir.”1

1912 yılında basılan bu eserin gizemli bir şekilde üç inisiye olarak geçen Amerikan yazarlarının kimlikleri sonradan ortaya çıkmıştır. Bunlar William Walker Atkinson2 veya meşhur adıyla Yogi Ramacharaka, BOTA3 kurucusu Paul Foster Case4 ve o sıralarda Kuzey Amerika’da Alpha & Omega5 majikal mabetlerin Şefi Michael Whittey’di.

Kybalion nedir? Yazarların başvurduğu böyle bir ana kaynak var mıdır? Bu hiçbir zaman çözülemedi. Kökeni eski Mısır’a inen kadim ve ezoterik bir gizem öğretisi olan Hermetizmin modern bir yorumu olarak tanımlayabileceğimiz bu eser bir yeraltı klasiği olarak ününü günümüze dek korumuştur ve halen birçok gelenekçi ezoterist ve okült öğrencisi tarafından bir ders kitabı olarak kabul görmekte ve önerilmektedir.

İlk başta anonim bir şekilde ortaya çıkan bu eser, kadim bir öğreti silsilesinin varisleri tarafından ortaya konmuş ipuçları havasını vermiştir. Ancak yazarlarının ortaya çıkmasıyla, her ne kadar yazar-larının konularına vakıf kişiler olduğu belliyse de, eserin esrarının kısmen çözülmüş olmasıyla, biraz da esinlenerek yazıldığı ve kadim Hermetik öğretilerine harfi bir sadakatlık yerine kişisel yorumların işin içine girdiği görüntüsü kazanmıştır. Yine de hayli derin ve sembolik anlatımlarla bezenmiş kadim Hermetik külliyatı ile kıyaslandığında öğretilerin özünü aktaran iyi bir mukaddime, bir giriş kitabı olduğu düşünülebilir.

Kybalion’un konusu evrensel yasalardır, bunlara kozmik yasalar denilebilir. Bu da kadim felsefenin ana konusunu içerir. Günümüzde de rağbet gören gelenekçi ezoterizm ile uyumlu olduğu gibi ezoterizmin en temel ilkelerini sade bir dille ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında birçok kişi üzerinde yaptığı etkiye şaşmamak gerekir.

Zevk için okunan kitaplar vardır, bir de öğrenmek için okunan kitaplar vardır. Kybalion, sade bir dile yazılmış hem zevk ve rahatlıkla, hem de bir şeyler öğrenerek okuyabildiğimiz ender kitaplar arasındadır. Ortaya attığı Hakikatlar bir şekilde ruhumuza işliyor, bizi değiştiriyor, aydınlatıyor. Zira bu Hakikatlar sanki hep içimizde vardı ve çok basit oldukları için, ya da üstleri karanlık bir perdeyle örtülmüş olduğu için bir şekilde unutulmuştu; ta ki, birileri o karanlık köşelere fener tutuncaya dek.

1 yorum: