Header Ads

Michel Foucault - Söylemin Düzeni

Felsefesini, sorunsallaştırma üzerinden kurgulayan ve bunu bir sistemin söylemi
haline gelmeden yapmaya çalışan Foucault için önemli olan, söylem ve söylemi
meydana getiren birliklerin anlaşılmasıdır. Süreksiz olmasına rağmen, süreklilik
gösteren bir süreç gibi algılanan söylem yasak, akıllılık - delilik, doğru-yanlış
karşıtlığı gibi dışlama usulleri üzerinden anlaşılmalıdır. Bu noktada bir
entelektüelin rolü de, söylem ve söylem birliklerine ilişkin reçeteler sunmak değil,
sadece zihinlerde alışkanlığa dönüşen bir takım düşünme tarzlarını yerle bir edip,
genel kabulleri kuşkulu hale getirerek onları sorunsallaştırmak ve değerlendirmek
olmalıdır.
Çalışma iki başlıktan oluşmaktadır, ilk bölüm söylem ve söylemin doğasına,
ikinci bölüm ise söylemin iktidar ile olan ilişkisine ayrılmıştır. Çalışmaya
Foucault’nun Collège de France’ta yaptığı açılış konuşmasındaki söylemin
dışında kalma arzusu ve bunu gerçekleştiremeyecek olmanın kaygısı kaynaklık
etmiştir

1 yorum: