Header Ads

Michele Barrett - Marx'tan Foucault'ya İdeoloji

Marksist İdeoloji kavramı son günlerde en hırçın eleştirilere konu olmaktadır. Michéle Barrett, Marx'tan Foucault'ya İdeoloji adlı bu yapıtında post-Marksist bir yaklaşımla bu eleştiri kervanına katılmaktadır.
Barrett, "ideolojiyi düşünceler, hatta değerler anlamında ele almıyorum; eleştirel toplumsal kavramda sahip olduğu daha güçlü anlamında ele alıyorum" demektedir. Yazar bu yapıtında kendini "Marksist ideoloji modeliyle -iç tutarsızlıkları ve sonunda paragidmanın çöküşü- ve Foucault'nun temsil ettiği şekliyle bu konudaki post-yapısalcı Marksizm eleştirisiyle" sınırladığını dile getirmektedir.
Barrett'ın, Ahmet Fethi'nin titiz çevirisiyle Türkçe'ye kazandırdığı bu yapıtının post-modernizm ve post-Marksizm tartışmalarının hız kazandığı kazandığı şu günlerde birçok soruya ışık tutacağına; en azından post-marksistlerin geleneksel marksizme eleştiri noktalarını sergileyeceğine inanıyoruz.

1 yorum: