Header Ads

Serpil Sancar Üşür - İdeolojinin Serüveni - Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme

Yakın dönem siyaset kuramı tartışmaları içinde en ilgi çekici olanları bir kısmı kuşkusuz ki ideoloji kavramı etrafında dolaştı. Farklı kuramsal yaklaşımların ideoloji kavramına yüklediği anlam ve işlev bu kuramların çoğu için kimlik kartı niteliğine bürünmüştür. Neredeyse farklı toplumsal siyasal model önerebilmek için farklı bir ideoloji anlayışı geliştirmek gerekmiştir.

Hiç yorum yok