Header Ads

Susan Hekman - Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik (Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida)

Adının ima ettiği gibi, bu kitap yalnızca bilgi sosyolojisi ve sosyoloıji ile ilgili bir kitap değil, sosyolojinin ve bilgi sosyolojisi, ne de bilgi sosyolojisi olmaksızın bilgi felsefesi var olabilir.Susan Hekman, sosyolojik bilgi felsefeye soğuk tavırz alıyşından uzak, Mannheim ile gadamer arasında başka bir söyleyişle Mannheim'la "felsefi hermeneutik" arasında köprüler kurarak Gadamerci bir bilgi sosyolojisinin mümkün olduğunun öne sürüyor.

1 yorum: