Header Ads

Walter Benjamin - Çocuklar Gençlik ve Eğitim Üzerine

Walter Benjamin'in 1900'lerde Berlin'de Çocukluk (Berliner Kindheit um Neunzehnhundert) adlı kitabı, 20. yüzyılın en güzel anı kitaplarındandır. Tek yön (Einbahnstrasse) kitabında da yine çocuklar ve çocuklukla içli dışlıdır. Walter Benjamin, gençlik hareketi, burjuva ve proleter çocuk eğitimi, oyun ve oyuncak konularını hep yeniden ele almış, gençlik ile deneyim arasındaki zıtlığı irdelemiştir. Benjamin'in hayatı boyunca ilgisinin hiç eksilmediği bir konu da pedogojidir. Bu küçük derlemede, Benjamin'in bu konularda yazdığı en önemli makaleler toplanmıştır. Güncelliğin koruduğunu gördüğümüz bu eser, Walter Benjamin'in koleksiyonundan resimlerle süslenmiştir.

1 yorum: