Header Ads

Atakan Altınörs - Dil Felsefesine Giriş

Bu kitapta öncelikle, dili nesne edinen diğer bilgi dallarının çeşitliliğini içinde dil felsefesinin kendisine özgü sorunları ve bu sorunlar için felsefe tarihi boyunca filozoflar tarafından önerilmiş çözümler tanıtılmaktadır. Birinci bölümde dil felsefesinin ana konuları ve onları nesneleştirme tarzının dil ile ilgili diğer bilgi dallarından farkı; ikinci bölümde dil felsefesinin temel problemi olan "anlam" sorununa ilişkin çözüm önerileri; üçüncü bölümdeyse Antik Çağ'dan yirminci yüzyıla kadar geçin dönemdeki çeşitli filozofların dil anlayışları arasından seçilmiş örnekler yer almaktadır.

1 yorum: