Header Ads

Atilla Dorsay - Yılmaz Güney Kitabı


Birkaç söz de kitabın bölümlenmesi üzerine... Yılmaz Güney'in özellikle 1970'lerden günümüze olan serüvenine eğilen kitap, bu uzun dönemi, en belirleyici olayları dönüm noktası alarak, 7 bölümde inceleniyor... Bu 7 bölümün sonunda da, "Sonsöz Niyetine" başlıklı bir bölümde, kitabı noktalamada yararlı olacaklarını düşündüğüm üç yazıya yer verdim.
Atillâ Dorsay
Kasım 1987
Kitaba beş yeni bölüm eklendi. Son ikisi günümüzdeki tartışmalarla ilişkili olarak...
Bu kitap, daha önce de söylediğim gibi, Yılmaz Güney denen büyük insana ve onun hikayesine benim açımdan bir kişisel bakış çabası. Sayısız belgeyle bu kişisellik aşılmaya çalışılmış ve ortaya bir belge-kitap çıkmış olsada...
Umarım yeni kuşaklar bu ilginç sinemacının ve bu büyük maceraperestin yaşamına gerçekten ilgi duyarlar, onu çeşitli araştımaların, kitapların, filmlerin konusu yaparlar ve bu yolda benim alçakgönüllü çabam kaçınılmaz olarak aşılan bir kilometre taşı gibi kalır.
Atilla Dorsay
Nisan 2000

Hiç yorum yok