Header Ads

Daniel Bensaid - Köstebek ve Lokomotif

Postyapısalcı modanın hüküm sürdüğü doksanlı yıllarda, Fransız düşünce dünyasından yükselen radikal bir ses olarak Daniel Bensaid'in militan felsefesi, Türkiyeli okurla randevusunu kaçırmıştı. Bugüne dek, ancak militan neşriyat içinde dikkatli ve titiz bir takibe soyunanlar yazarın tek tük kimi metinlerine ulaşma imkanına sahipti...

Bu derlemeyle küresel direniş hareketinin içinden geçtiği güncel tartışmalara müdahalede bulunmak kadar yazarın zihin dünyasını da çeşitli boyutlarıyla aktarmayı hedeflediğimizden, Bensaid'in farklı üsluplarla ve elbette farklı işlevlere yönelik kaleme alınmış metinlerini bir araya getirdik.

1 yorum: