Header Ads

Henri Serouya - Mistisizm - (Mistisizm - Gizemcilik - Tasavvuf)İnsanlar bu dünyadaki varlıkları üzerine düşünmeye başladıklarından bu yana, bir türlü akıl erdiremedikleri bu varlığın hikmetini anlamaya çalışmışlar, anlayamadıkları için de bir takım duyularda, bir takım coşkunluklarda,
sarhoşluklarda bu sırrı çözer gibi olmanın tadını bulup dinin içinde ya da ona karşı mistisizm yaratmışlardır. Çok yanlı, çok çeşitli belirtileri olan mistikliğin
(tasavvufun) ne olduğunu merak edenler az değildir.
Gizemlerle karışık olduğu için anlaşılması güç olan bu sorunu size Henri Serouya, en yalın bir dille ve açık açık anlatıyor. Elbette eksikler var, hele İslam mistisizminin yani tasavvufun anlatılması için yeterli değil, ona ayrı bir cilt ister.

1 yorum: