Header Ads

Hermann Keyserling - Bir Filozofun Gezi Günlüğü

Hermann Keyserling - Bir Filozofun Gezi Günlüğü

...''Yabancı enlemlerde kendini, insanı ve yaşamı tanıma arayışının öyküsü...''

Estonyalı filozof H.Keyserling, büyükbabasının ayak izlerini takip ederek gittiği Almanya'da jeoloji eğitimi gördükten sonra, felsefeye yönelir.

1910'lu yılların başında, Avrupa'nın artık ona verebileceği bir şey kalmadığını hisseder. Orada yaşam ''varlığını yeni gelişmelere itemeyecek denli bildik ve dar bir alana hapsedilmiştir.''
O güne dek bildiklerini unutmaya zorlanacağı enlemlere gitmek; tropik iklimin, Hint bilincinin, Çinli yaşam tarzının ve henüz gözünde canlandıramadığı pek çok unsurun, kendi üzerindeki etkilerini göstermelerine izin vermek ve sonunda kendisinden ortaya ne çıkacağını görmek ister.

1911' de Doğu'ya doğru yola koyulur...

1 yorum: