Header Ads

İhsan Turgut - Tarihte Tatil (Azgelişmişliğin Felsefesi)

... "Tarihte Tatil", azgelişmişliğin felsefesidir. Pek de düzenli olmayan bir denemedir bu. Bu deneme, yalnız Türk insanı örneğinde de ele alınmamış; bütün çarpıklıkları yaşayan, bir türlü kendilerini bulamayan, günü yakalayamayan Asya'nın ve Afrika'nın insanları gözönünde bulundurularak yazılmıştır.
Bu kitapçığın yazarı, Doğu'lu, ama Batı'da uzun süre kalmış, İslam ve Batı kültürü eğitimi görmüş biri olarak, bazı gözlemlerini tarafsızca yazmaya çalışmıştır; Umarım bizi uykudan uyandırır ve dört yüzyıllık tatilimizin bitmesine yardımcı olur.

1 yorum: