Header Ads

John Rogers Searle - Söz Edimleri

Bildirmek, haber vermek, öndeyide bulunmak, söz vermek, tehdit etmek, rica etmek, emretmek, sormak, teşekkür etmek, taziyede bulunmak, karı-koca ilan etmek, hapse mahkum etmek ve daha niceleri. Bunlar sigara içmekten, yürümekten, balık tutmaktan farklı olarak çok büyük ölçüde dil olmadan yeine getimediğimiz işlerdir, edimlerdir. Daha da önemlisi bir dili konuşmak, en temelde, "söz edimleri" denen bu edimlerde bulunmaktan başka birşey değildir. Söz edimlerinin bir başka özelliği daha vardır. Nasıl futbol ya da satranç gibi oyunların oynanmasının olanağını yaratan bir dizi kuralsa, söz edimlerinin yerine getirilmelerini olanağını yaratn da bir dizi kuraldır.

Hiç yorum yok