Header Ads

John Rogers Searle - Toplumsal Gerçekliğin İnşası

İçindekiler
Toplumsal Gerçekliğin Yapı Taşları
Kurumsal Olguların Yaratılması
Dil ve Toplumsal Gerçeklik
Kurumsal Olgular Genel Teorisi
Tekrarlama, Etkileşim ve Mantıksal Yapı
Kurumsal Olgular Genel Teorisi
Yaratma, Kalıcılık ve Hiyerarşi
Sosyal Gerçekliğin İnşası
Arkaplan Yetileri ve Toplumsal Fenomenlerin Açıklanması
Gerçek Dünya Varmı?
Gerçekçiliğe Karşı Saldırılar
Dışsal Gerçekçiliğin Bir Kanıtı Olabilir mi?
Doğruluk ve Örtüşme
Bölüme Ek: Sapan Argümanı

Hiç yorum yok