Header Ads

Julien Offray De La Mettrie - İnsan Bir Makina

La Mettrie’nin bu önemli felsefi eseri Fransıca’sından çevrilmiş ve İngilizcesi’yle karşılaştırılmıştır. İnsan, Bir Makina, 18. yüzyıl mekanik materyalizmi’nin bilinen en iyi ve en açık örneğidir.
La Mettrie’nin Leyden’de, 1748 yılında basılan kitabı İnsan, Bir Makina; kilise ve din otoriteleri tarafından şiddetle reddedilmiş, eserleri yakılmış ve La Mettrie 1745’de Fransa’dan göçettiği Hollanda’dan sürülmüştür.

1 yorum: