Header Ads

Marcel Liebman - Lenin Döneminde Leninizm Cilt 1

"Leninizm içinden çıktığı ve geliştiği tarihsel ortamdan ayrılamaz. Leninizmin çözümlenmesi canlı evrimi içinde Leninizmin bir tarihi olmak zorundadır ve Leninizmin tarihi Rus devriminin tarihinden ayrılamaz. Devrim mücadelesinde olaylann Lenin'in düşüncesine yaptığı sürekli etkileşim gözönünde tutulmadıkça, Leninizmin doğası ve geçirdiği değişiklikler kavranamaz. Özelde Lenin'in politikası ve kuramlan, kitlelerin eylemleriyle Sovyet toplumunun gerçekliğinin etkilerinden ayrılamaz. Bu nedenle Leninizm'i konu alan elinizdeki kitap aynı zamanda Rus halkının devrimci zaferleri ve Lenin'in Rusya'sında politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamın ilk gelişmeleriyle ilgili bir kitaptır."

1 yorum: