Header Ads

Marcel Liebman - Lenin Döneminde Leninizm Cilt 2

"Tarihsel süprüntülerden temizlenmiş bir mekanda sosyalist toplumun gözalıcı ve göklere yükselen dev yapısını inşa ederek ilerleyeceğiz. Tarihte ilk kez yeni bir devlet iktidarı; dünya çapındaki her türlü sömürü, baskı ve köleliği silip süpürmek üzere devrimin iradesinin görev başına çağrıldığı bir iktidar yaratılmakta... Bundan böyle bilimin mucizeleri ve kültürün kazanımları bütün ulusa aittir; insan beyni ve dehası bir daha asla baskı ve sömürü yararına kullanılmayacaktır." Lenin iktidara geldikten kısa süre sonra böyle konuşuyordu. Bu sınırsız hırsın karşısında kaynaklar çok yetersizdi. Rus komünisteleri önlerine çıkan sayısız problemleri çözerken öğretilerden yardım bekleyemezlerdi. Önderlerin belirttiği gibi, sosyalizmin inşaası "tarihte yepyeni, eşi benzeri görülmedik birşeydi ve kitaplardan öğrenilmez"di. Leninizm, yıllarca süren muhalif faaliyetler ve ayları bulan devrimci saldırının peşinden görevlerini yerine getirme olanağı açısından tamamen elverişsiz koşullarda iktidara gelmişti. Liebman'ın kitabının ikinci cildinde, Leninizmin iktidar yıllarında, sosyalist toplumu inşa çabasının öyküsünü büyük bir merakla izliyoruz.

1 yorum: