Header Ads

Mehmet Gönlübol - Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938)

Kitabımızda, 1919 yılında Anadolu?da Mustafa Kemal?in önderliği altında Milli Mücadelenin başlanmasından 1938 yılında Atatürk?ün ölümüne kadar geçen süre içinde yani Atatürk devrinde Türk Dış Politikası incelenmiştir. Milli Mücadele uzun bir geçmişe sahip olan bir devletin hayatının tehlikeye düştüğü bir bakıma son bulduğu çok nazik bir devredir. Bu mücadele sonunda ?Avrupanın hasta adamı? diye bilinen Osmanlı Devleti yıkılmış bunun yerine yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. Gerek Milli Mücadele sırasında, gerek onu takip eden yıllarda izlenen dış politika Tükiyenin bu camia içinde önemini tekrar kazanması Atatürk devrinde izlenen dış politika sayesinde mümkün olabilmiştir. Bugün dış politikamıza hakim olan ilkelerin temelleri Atatürk devrinde bizzat Atatürk tarafından atılmıştır. Bu sebeple Türkiyenin bu devredeki dış politikasını incelemek bugünkü dış politikamızın esaslarını göstermesi bakımındanda önemlidir. Atatürk?ün dış politikası yirminci yüzyılda siyasi ve iktisadi bağımsızlık savaşına girişen ülkeler halkına büyük devletlerin karşısında küçük devletlerin de eşit haklar temin edebileceklerini göstermiştir. Milli Mücadele tam da yarıı sömürge statüsünde bulunan ülkeler halkının bağımsızlık mücadelesine girişmeleri için cesaret verici bir örnek teşkil etmiştir.

1 yorum: