Header Ads

Nermi Uygur - Dil Yönünden Fizik Felsefesi

Dil Yönünden Fizik Felsefesi adını taşıyan elinizdeki özgün yapıtta, çağdaş yaşamın en vazgeçilmez dayanaklarından biri olan fizik biliminin çok boyutlu ve aydınlık bir felsefesini sunuyor. Fiziğin dil yönünden iç kuruluşunu ve kültürdeki önemli yerini derinliğine inceleyen bir kitap bu. Kitap aynı zamanda: temel düşünce evrenini dokuyan doğa, madde, deney, kuram, matematik, değer, insan, toplum ve benzeri türden bazı kuşatıcı kavramlarla dil ve fizik arasındaki nesnel bağları toplu bir bakışla gün ışığına çıkarıyor.

Hiç yorum yok