Header Ads

Önay Sözer - Anlayan Tarih - (Dil - Tarih İlişkisi Üzerine Bir İnceleme)

Ulusların dilleriyle düşünme biçimlerinin ilişkisi nedir? Dile bakıp onun ardındaki yaratıcı düşünmeyi anlayabilir ve yorumlayabilir miyiz?

Ulusların düşünme biçimleriyle «tarih»leri arasında, giderek «insanlık tarihi» arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu kitap «Anlayan Tarih» başlığı altında topladığı bu sorulara bir çözüm getirmeye çalışıyor. W. von Humboldt, B. L. Whorf, W. Dilthey, M. Heidegger, H. G. Gadamer, M. Merleau-Ponty, Jorge Luis Borges ve bizde henüz tanınmayan J. Lohmann'ın bu konudaki görüşlerini irdeleyip eleştiriyor.

1 yorum: