Header Ads

Seyyid Ahmet Arvasi - Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz

Eğitimci-Yazar ve mütefekkir S.Ahmet Arvasi bu eserinde diyalektik ve estetik konularını elealmakta, insanın estetik karşısındaki tavrını incelemektedir. Fert ve toplum olarak “insanı biçimlendirmede” güzel sanatların çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Arvasi, “İlim ve fikir adamları güzel sanatların sosyolojisine ve psikolojisine yönelince, “Sanat, sanat için mi, toplum için mi? sorusu ile karşılaşmaktadır” diyerek konuyu bilim ışığında irdelemektedir..

1 yorum: