Header Ads

Simon de Saint Quentin - Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248

Keşiş'in adı, Simon de Saint Quentin.1245 yılında Papa tarafından doğuya gönderilen bir grup keşiş'in arasında bulunan Simon; orijinal metinde Tatarlar diye isimlendirilen, ama aslında Moğolların, insan kıyımına son vermeleri ve Hristiyanlığı kabul etmeleri yönündeki bilgileri içeren Papalık mektubunu, Moğol hakanına ulaştırmak için Anadolu'da uzun süre kalmış, gözlemlerde bulunmuştur.

Simon de Saint Quentin'in kitabı yazıldığı yüzyılda ne kadar çoğaltılmıştır, bilemiyoruz. Ama daha sonraki yüzyıllarda birçok yazar tarafından, O'nun anıları, parçalar halinde alıntılanmıştır. Bu kitapta kullandığımız bölümler, sözü geçen yazarların kullandığı alıntılardan oluşmaktadır.

1 yorum: