Header Ads

Sinan Özbek - İsyankar Ruh

Cahillerin genellikle cesur olduğu görüşüne katılıyorum ama bilgililerin genellikle korkak oluşunu katlanılmaz buluyorum.
Şarapla kadın arasında bir benzerlik yakaladığımı düşünüyorum bu akşam: İkisi de duyarlılıklarımı inceltiyor ve ikisi de duyarlıklarımın ırzına geçiyor.
En sadık okurum anamdı. Bir Kuran okurdu bir de beni. Ağabeyim söyledi: Ne Kuran'ı ne de beni anladı...

1 yorum: