Header Ads

Suat Parlar - Ortadoğu Vadedilmiş Topraklar

Global vahşet cephesi Ortadoğu'ya saldırıyor.
Emperyalist sistemin kan dolaşımını sağlayan petrol,barbar bir güç gösterisinin maddi gerekçesini oluşturuyor.
ABD'nin önderi olduğu global vahşet cephesi en büyük düşmandır.
Bu düşmana karşıtlık ve mücadele ise insan olabilmenin vazgeçilmez varlık temelidir.

1 yorum: